แทงหวยออนไลน์
เลขดับ

เลขดับ  คือตัวเลขที่คำนวณแล้วว่าจะไม่มาในงวดนั้น เช่น เลขดับบน คือ ตัวเลขที่จะไม่มาใน 3 ตัวบนเลขดับล่างคือตัวเลขที่จะไม่มาใน 3 ตัวล่างเลขที่จะไม่ออกเป็นหวย 3 ตัว เช่น สมมติหวยงวดนี้ดับ 8-9 หมายถึงว่า 8-9 จะไม่ออกเลขนั้นๆหลักการคำนวณและวิธีคิดเลขดับเอาเลขหนักหน่วย +8 แล้วยืดไปอีก 1 ตำแหน่ง เช่น งวด 1 มิ.ย 2560 ออก 239 หลักหน่วยคือ 9 เพราะฉะนั้น 9+8=17 เอาตัวท้ายคือ 7 ยือออกไปอีกตำแหน่งคือ 8 ดังนั้นงวด 16 มิ.ย 78 ดับหน่วยและมีอีกวิธีการหาเลขเด่นจากสูตรดับการหาเลขที่สวนทางกับสูตรที่ใช้จะสังเกตุได้ว่าเอามาใช้จริงมักจะผิด เช่นเดียวกันกับสูตรดับถ้าสูตรดับยาว ๆ ตอนใช้จริงมักจะดับไม่อยู่เช่นกันซึ่งสูตรก็จะมีดังนี้

หาเลขเด่นสิบหน่อยล่างจากสูตรดับสิบหน่วยล่าง

หาเลขเด่นบนและล่างจากสูตรดับบนล่าง

หาเลขเด่นหน่วยบนจากสูตรดับหน่วยบน

หวยออนไลน์